Grupa Wsparcia Humanitarnego PCK Bydgoszcz

Szefowa GWH PCK Bydgoszcz
Atena Zdanowicz-Podsiadło

bydgoszcz.gph@pck.pl  
www.bydgoszcz.pck.pl

wspieraj nas