Grupa Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz

Szefowa GRM PCK Bydgoszcz
Magdalena Michułka - Kuraś

Zastępca Szefa GRM PCK Bydgoszcz
Paweł Kruza

Członek Zarządu
Adrianna Szczerba 

Członek Zarządu
Łukasz Lepak 

Członek Zarządu
Paweł Nowakowski

grbydgoszcz@o2.pl  
www.grpck.bydgoszcz.pl 
www.facebook.com/grmpckbydgoszcz 

Telefon alarmowy: +48 511 736 463 

wspieraj nas