STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Kujawsko - Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy informuje, e od 05 stycznia 2017r. oo 20 grudnia 2017r. realizowany bdzie program pod tytuem

W ZDROWYM CIELE - ZDROWA KREW „.

Gwnym celem naszego przedsiwzicia jest ksztatowanie waciwych postaw prozdrowotnych wrd modziey, jak i uwraliwiania ludzi na niesienie pomocy innym poprzez oddawanie wasnej krwi dla ratowania ycia drugiego czowieka. Adresatami projektu jest modzie ze szk gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak rwnie osoby dorose zrzeszone w klubach HDK PCK.

W ramach planowany akcji przeprowadzona bdzie XXV edycja Oglnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia – etap rejonowy oraz XXVI edycja Olimpiady – etap rejonowy. Ponadto w 4 szkoach zorganizowane bd akcje poboru krwi w ramach turnieju Moda krew Ratuje ycie i w 6 klubach HDK PCK dziaajcych na terenie Bydgoszczy.


Partnerami projektu s Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Wojskowa Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.


Projekt wspfinansowany jest przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: