STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy informuje, że od 05 stycznia 2017r. oo 20 grudnia 2017r. realizowany będzie program pod tytułem

W ZDROWYM CIELE - ZDROWA KREW „.

Głównym celem naszego przedsięwzięcia jest kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród młodzieży, jak i uwrażliwiania ludzi na niesienie pomocy innym poprzez oddawanie własnej krwi dla ratowania życia drugiego człowieka. Adresatami projektu jest młodzież ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, jak również osoby dorosłe zrzeszone w klubach HDK PCK.

W ramach planowany akcji przeprowadzona będzie XXV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy oraz XXVI edycja Olimpiady – etap rejonowy. Ponadto w 4 szkołach zorganizowane będą akcje poboru krwi w ramach turnieju Młoda krew Ratuje Życie i w 6 klubach HDK PCK działających na terenie Bydgoszczy.


Partnerami projektu są Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy, Wojskowa Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.


Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: