STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Kujawsko-Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy pragnie poinformowa o kontynuacji programu W Drodze do Penosprawnoci.
Naszym gwnym zaoeniem jest doposaenie w niezbdny sprzt rehabilitacyjny i rodki pomocnicze istniejcej ju wypoyczalni sprztu rehabilitacyjnego.
W ramach naszego projektu pragniemy przypieszy proces aktywizacji spoecznej osb, ktre utraciy tymczasowo sprawno organizmu oraz pomc im w adaptacji do ycia w spoeczestwie.
Kolejnym celem jest wspieranie przedsiwzi zmierzajcych do ograniczania skutkw niepenosprawnoci.
Poza wypoyczeniem odpowiedniego sprztu mona bdzie uzyska fachow porad z zakresu obsugi tego sprztu, jak rwnie w zakresie pielgnacji i opieki nad chorym, niepenosprawnym w domu.
Jeli Jeste osob chor/niepenosprawn/po wypadku/po urazie/po dugotrwaej chorobie zgo si do nas!
Wszelkie zapytania prosimy kierowa pod numer tel:. (52/322-55-68, 501-602-130) lub osobicie w biurze K.P.O.O. PCK przy ul. Warmiskiego 10 ( w godz. 7-15).
rodki na ten projekt zostay pozyskane z Urzdu Miasta Bydgoszczy. 
Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: