STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


14 CZERWCA ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY

Polski Czerwony Krzyż członkiem Międzynarodowej Federacji Organizacji Dawców Krwi

FIODS14 czerwca obchodzimy święto tych wszystkich, którzy dzieląc się z innymi swoją krwią, ratują życie drugiemu człowiekowi. To wyjątkowe święto wyjątkowych ludzi!Prosta, ustawowa definicja Honorowego Dawcy Krwi ogranicza się do stwierdzenia, że jest nim każdy, kto bezinteresownie oddał krew na cele lecznictwa. Tak naprawdę jest to jednak określona postawa wobec drugiego człowieka, wobec życia. Nie oczekując nagrody Honorowy Dawca Krwi śpieszy z pomocą nieznanym chorym i ofiarom wypadków, dla których krew jest często jedynym, niezbędnym i niezastąpionym lekiem.Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy jednoczymy się ze wszystkimi honorowymi krwiodawcami - altruistami, którzy dzieląc się cząsteczką siebie, ratują ludzkie życie. Pragniemy dziś serdecznie podziękować za ich Dar Serca oraz życzyć mnóstwa satysfakcji płynącej z tej wyjątkowo humanitarnej formy wyrażania własnego człowieczeństwa.

Życzymy także wiele zdrowia i radości w życiu.
Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy

Dziękujemy!

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: