STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


14 CZERWCA WIATOWY DZIE KRWIODAWCY

Polski Czerwony Krzy czonkiem Midzynarodowej Federacji Organizacji Dawcw Krwi

FIODS14 czerwca obchodzimy wito tych wszystkich, ktrzy dzielc si z innymi swoj krwi, ratuj ycie drugiemu czowiekowi. To wyjtkowe wito wyjtkowych ludzi!Prosta, ustawowa definicja Honorowego Dawcy Krwi ogranicza si do stwierdzenia, e jest nim kady, kto bezinteresownie odda krew na cele lecznictwa. Tak naprawd jest to jednak okrelona postawa wobec drugiego czowieka, wobec ycia. Nie oczekujc nagrody Honorowy Dawca Krwi pieszy z pomoc nieznanym chorym i ofiarom wypadkw, dla ktrych krew jest czsto jedynym, niezbdnym i niezastpionym lekiem.Z okazji wiatowego Dnia Krwiodawcy jednoczymy si ze wszystkimi honorowymi krwiodawcami - altruistami, ktrzy dzielc si czsteczk siebie, ratuj ludzkie ycie. Pragniemy dzi serdecznie podzikowa za ich Dar Serca oraz yczy mnstwa satysfakcji pyncej z tej wyjtkowo humanitarnej formy wyraania wasnego czowieczestwa.

yczymy take wiele zdrowia i radoci w yciu.
Kujawsko – Pomorski Oddzia Okrgowy Polskiego Czerwonego Krzya w Bydgoszczy

Dzikujemy!


Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: