STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŹYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


XXVI OGLNOPOLSKA OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU YCIA PCK – etap rejonowy w Bydgoszczy.

W dniu 15 grudnia 2017r. w auli Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 w Bydgoszczy odby si etap rejonowy XXVI Oglnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia, ktra realizowana bya w ramach programu W ZDROWYM CIELE – ZDROWA KREW.

Do konkursu zgosio si 7 szk podstawowych z oddziaami gimnazjalnymi oraz 10 szk rednik z powiatu bydgoskiego. Modzie, ktra zaja dwa pierwsze miejsca w etapach szkolnych oraz przeprowadzia akcje popularyzujce aktywno ruchow w swoim rodowisku rwieniczym, zostaa zakwalifikowana do etapu rejonowego Olimpiady. Zadaniem uczestnikw byo udzielenie odpowiedzi na 30 pyta testowych z zestawu podstawowego oraz na 10 pyta z zestawu dodatkowego. Olimpiada przebiegaa pod okiem Komisji Konkursowej w skadzie: przedstawiciele PPSSE w osobach Pan Maciej Borowiecki i Pani Anna Raska oraz wolontariusze i pracownicy PCK w osobach: Pani Boena Lewandowska, Pani Beata Stasiewska i Pani Elbieta Marcinkowska.

Komisja Konkursowa wyonia zwycizcw w dwch grupach wiekowych:

Grupa ze szk podstawowych i oddziaw gimnazjalnych:

I miejsce – Marta Wysota z Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej

II miejsce – Justyna Szews z Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej

III miejsce – Oliwia Gabru ze Szkoy Podstawowej nr 36 Gimnazjum 28 w Bydgoszczy

Grupa ze szk rednich:

I miejsce Bilicka Izabela z Zespou Szk Chemicznych w Bydgoszczy

II miejsce Anna Mizielska z Zespou Szk Chemicznych w Bydgoszczy

III miejsce Jagoda Stosik z Zespou Szk Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy

Kolejny etap tej Olimpiady zaplanowany jest na 15 marca 2018r. Do tego czasu osoby, ktre zwyciyy zobowizane s przeprowadzi przynajmniej jedn akcj promujca zdrowy styl ycia. Kade takie przedsiwzicie bdzie oceniane na podstawie zoonej dokumentacji minimum na 14 dni przed czci pisemn etapu okrgowego.

Wszystkim laureatom gratulujemy, a Dyrekcji Zespou Szk Oglnoksztaccych nr 1 oraz opiekunce SK PCK pani Aleksandrze Zygowskiej, jak rwnie pracownikom PPSSE i wolontariuszom serdecznie dzikujemy za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu konkursu.

Zadanie realizowane jest w ramach programu pod tytuem W ZDOWYM CIELE- ZDROWA KREW. Dziaania wspfinansowane s przez Urzd Marszakowski Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego.Najbliższy kurs: 29.02-1.03.2020

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: