STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


 

 

 

 

GRUPA  SPOŁECZNYCH  INSTRUKTORÓW  MŁODZIEŻOWYCH

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

 

 

Ø      To zespół młodych wolontariuszy PCK, rekrutujących się spośród uczniów szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej, którzy wyróżniają się w środowisku odpowiednią postawą etyczno – moralną, dobrymi  wynikami w nauce i pracy  zawodowej, uzdolnieniami do pracy organizatorskiej.

 

Ø      Członkiem grupy może myć osoba, która ukończyła 13 rok życia, a tytuł SIM PCK można uzyskać po ukończeniu 16 roku życia.

 

 

Ø      Grupy SIM działają przy zarządach PCK.

 

 

Ø      Zadania Grup:

  • Działanie na rzecz pomocy potrzebującym.
  • Upowszechnianie zasad międzynarodowego prawa humanitarnego.
  • Promowanie pracy wolontarystycznej w społeczności lokalnej.
  • Stwarzanie dogodnych możliwości do samorelizacji młodzieży oraz podnoszenia i rozwijania ich umiejętności.
  • Edukacja społeczności lokalnej w zakresie pierwszej pomocy – pomoc w organizowaniu szkoleń lub samodzielne ich prowadzenie  ( wśród dzieci i młodzieży do lat 15), po uzyskaniu uprawnień z zakresu szkolenia pierwszej pomocy ( tytuł SIM PCK).
  • Wspieranie działań Stowarzyszenia w realizowaniu jego celów i zadań statutowych.

 

Ø      Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi PCK są przeszkoleni i przygotowani do samodzielnego prowadzenia zajęć i realizacji programów:

 

„SUPER WIEWIÓRKA”                           „MŁODSZY KOLEGO CHĘTNIE CI POWIEM JAK DBAĆ O ZDROWIE”

                             

 


Ø      Proces uzyskania tytułu SIM PCK :

  • Etap 1 – wprowadzenie zakończone egzaminem :  10 – godzinne szkolenie ( informacje na temat CK I PCK, idea wolontariatu, publc relation);
  • Etap 2 -  kurs instruktorski : 30 – godzin ( kurs podstawowy udzielania pierwszej pomocy – 16 godzin, dydaktyka – 2 godziny, komunikacja interpersonalna – 2 godziny, psychologia dziecka- 2 godziny , lider i grupa- 7 godzin, egzamin – 1 godzina);
  • Etap 3 – staż instruktorski – pół roku ( pokazy, pozoracje wypadków, udział w akcjach charytatywnych, udział w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK);

 

v     Jeżeli interesuje Cię ten rodzaj działalności – a masz ukończone 13 lat i przynajmniej 2- letni staż pracy czerwonokrzyskiej np. w szkolnym kole PCK, zgłoś się do Przewodniczącej Grupy SIM PCK w Bydgoszczy kol. MAŁGORZATY GWIZDAŁA e-mail: gosiagwizdala@op.pl

ZAPRASZAMY !!!

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: