STRONA GŁÓWNA   KONTAKT   ZARZĄD   GALERIA   ARCHIWUM   LINKI  
POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW


Jestem Pierwszym Ogniwem W Łańcuchu Przeżycia – Potrafię Udzielić Pierwszej Pomocy


Cel strategiczny:

Zmniejszenie przypadków niepełnosprawności powypadkowej poprzez udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, jako prewencji wtórnej w procesie zapobiegania wypadkom.

Cele operacyjne:

 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w środowisku młodzieżowym.

 • Kształtowanie nawyków pierwszopomocowych.

 • Uwrażliwianie młodzieży na krzywdę poszkodowanych w wypadkach.

 • Uświadomienie młodzieży zagrożeń występujących w drodze do i ze szkoły.

 • Zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Opis działania:

Chcąc zapobiec występowaniu przypadków niepełnosprawności powypadkowej należy podejmować trójstopniowe działania:

 1. niedopuszczanie do wypadków

 2. łagodzenie stopnia ciężkości urazu

 3. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej


W naszym projekcie zajmujemy się trzecim działaniem, przygotowując do niesienia pierwszej pomocy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Przeprowadzamy szkolenia elementarne z zakresu pierwszej pomocy poszerzone o problematykę związaną z bezpiecznym zachowaniem na drogach, obejmujące niżej wymienioną tematykę:

 1. Wstęp - pojęcie pierwszej pomocy, łańcuch ratunkowy.

 2. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

 3. Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.

 4. Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.

 5. Wezwanie pomocy

 6. Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.

 7. Zawartość apteczki pierwszej pomocy.

 8. Zasady udzielania pomocy.

 9. Postępowanie w przypadku krwotoków poważnych ran i oparzeń

 10. Urazy głowy i szyi.

 11. Nagłe zachorowania, choroby układu oddechowego.

 12. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów.

 13. Zagrożenia na drodze do i ze szkoły.

 14. Zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.


Szkolenia prowadzone są zgodnie ze standardami Unii Europejskiej przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską. Kursy prowadzone są aktywną metodą seminaryjną - wykład ilustrowany pokazem, ćwiczenia praktyczne uczestników z wykorzystaniem pozoracji ran i urazów.

W czasie zajęć wykorzystujemy sprzęt do nauki podstawowych technik ratowania życia, materiały opatrunkowe i najprostsze materiały ochronne (rękawiczki lateksowe i maseczki do sztucznego oddychania) oraz prezentacje multimedialne z zakresu pierwszej pomocy i BRD.

Natomiast słuchacze podczas kursu korzystają z zeszytu ćwiczeń, który gwarantuje lepsze przyswajanie wiedzy teoretycznej, a także wiedzy praktycznej. Każde szkolenie zakończone jest egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia. Szkoły gimnazjalne, w których przeprowadzimy szkolenia będą zaproszone do udziału w piątej edycji Zawodów Z Udzielania Pierwszej Pomocy. Natomiast szkoły ponadgimnazjalne zapraszamy do udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

W czasie realizacji zadania będziemy utrzymujemy stały kontakt z placówkami oświatowym, a przede wszystkim z nauczycielami wyznaczonymi przez dyrektorów do koordynowania programu w szkole.


Zakładane rezultaty realizowanego działania:

 • Przynajmniej 200 uczniów , którzy będą kończyli edukację w gimnazjach oraz 200 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych będzie wiedziało, jak zachować się na miejscu wypadu i jak udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

 • Wzrośnie świadomość młodzieży związana z potrzebą podnoszenia umiejętności pierwszopomocowych.

 • Dzięki nabytej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, przeszkolona młodzież będzie mogła skutecznie zmniejszać skutki wypadków u osób, którym być może będzie udzielała pierwszej pomocy.

 • Popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy może przyczynić się do ograniczenia umieralności, a także chorobowości pourazowej.

 • Młodzież utrwali sobie nawyki związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach oraz skutecznie nauczy się unikać zagrożeń występujących na drodze do i ze szkoły.

Najbliższy kurs: 26-27.10.2019

Ilość wejść na stronę od 30.05.2011: