Czerwonokrzyska Gwiazdka

W okresie Świąt Bożego Narodzenia Polski Czerwony Krzyż kieruje pomoc do osób najuboższych i opuszczonych, do rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, do bezrobotnych, bezdomnych i chorych. Nasza pomoc jest adresowana także do noclegowni, schronisk, świetlic środowiskowych i rodzin zastępczych.

Każdego roku wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża oraz szkoły i przedszkola prowadzą zbiórki pieniędzy i żywności. Dzięki temu podopieczni PCK otrzymują paczki z produktami niezbędnymi do przygotowania kolacji wigilijnej, środkami czystości, odzieżą, słodyczami i zabawkami.

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się również spotkania integracyjne organizowane co roku przez PCK w Hotelu City w Bydgoszczy. Uczestniczą w nich dzieci niepełnosprawne oraz dzieci z mniej zamożnych rodzin. Jest to czas na doskonałą zabawę oraz nawiązanie kontaktów i nowych znajomości z innymi dziećmi. Spotkania integracyjne umożliwiają czerpanie radości ze wspólnej zabawy, wzmacnianie wiary we własne możliwości i przełamywania barier.  Oprócz poczęstunku i paczek ze słodyczami dzieci mogą liczyć na dobrą zabawę w towarzystwie Mikołaja, ciekawe konkursy, quizy i inne niespodzianki. Rekrutację dzieci na Gwiazdkę przeprowadzamy na indywidualne prośby rodziców.

Firmy oraz osoby indywidualne mogą włączyć się do akcji Czerwonokrzyska Gwiazdka przekazując najbardziej potrzebujacym za pośrednictwem PCK fundusze lub żywność. Do udziału w akcji zapraszamy także szkoły, które mogą organizować zbiórki żywności.  Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać pod numerem +48 52 322-55-68 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: bydgoszcz.pomocspecjalna@pck.pl 

Zdjęcia

wspieraj nas