Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu

Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu realizował w latach 2018 - 2021 program "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów". Dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 mogliśmy zapewnić wsparcie dla ponad 1300 mieszkańców naszego województwa.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych. Każdego dnia ponad 200 opiekunów i wolontariuszy pomagało seniorom w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu czystości najbliższego otoczenia, praniu odzieży, załatwianiu spraw urzędowych. Opiekunowie towarzyszyli seniorom podczas wizyt lekarskich, wspólnie spędzali wolny czas, pomagali zachować kontakt z rodziną oraz zachęcali do aktywnego udziału w życiu społecznym. Seniorzy mogli także korzystać z programu teleopieki oraz usług Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej. W ramach projektu powstał także portal www.infosenior.rops.torun.pl Po zakończeniu realizacji projektu w okresie trwałości (tj. do końca 2025 r.) Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK oraz Oddziały Rejonowe PCK w Grudziądzu, Toruniu i Włocławku będą świadczyły pełnopłatne usługi dziennej opieki oraz usługi pomocy sąsiedzkiej dysponując 265 miejscami wsparcia.

Ważnym komponentem projektu były działania ukierunkowane na wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Ponad 300 osób mogło skorzystać ze 1 612 godzin wizyt instruktażowych psychologa, rehabilitanta i pielęgniarki, z 13 815 godzin wizyt wytchnieniowych, 180 godzin konsultacji z lekarzem geriatrą, pracownikiem socjalnym, psychologiem, terapeutom zajęciowym, dietetykiem i rehabilitantem, 10 spotkań grupy wsparcia oraz z 8 dwudziestogodzinnych serii warsztatów wzmacniających jakość opieki nad chorym w domu. Dzięki dotacji udało się także utworzyć wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w przy Oddziale Rejonowym PCK w Toruniu praz dosposażyć wypożyczalnie działające przy Oddziałach PCK w Bydgoszczy, Grudziądzu i Włocławku.

 

Zdjęcia

wspieraj nas