Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem jest wydarzeniem odbywającym się w ramach Kampanii Walki z Głodem. Jej celem jest  uświadomienie społeczeństwu skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz skali ubóstwa, które nie dotyczy wyłącznie krajów skrajnie ubogich, ale również Polski.

Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Szczególnie narażone na negatywne skutki niedożywienia są dzieci oraz młodzież.

Kampania Walki z Głodem, którą prowadzi Polski Czerwony Krzyż ma także na celu edukację społeczeństwa z zakresu zdrowego odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne prowadzone w szkołach.

Zapraszamy mieszkańców naszego regionu, firmy, instytucje oraz placówki edukacyjne do współpracy z bydgoskim oddziałem PCK. Przez cały rok przyjmujemy żywność długoterminową, którą możemy obdarowywać osoby mniej zamożne, bezdomne i zagrożone bezdomnością.

Dodatkowe informacje na temat akcji można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 52 322-55-68 oraz pisząc na adres bydgoszcz.pomocspecjalna@pck.pl 

 


wspieraj nas