Światowy Dzień Żywności Walki z Głodem

Światowy Dzień Walki z Głodem jest wydarzeniem odbywającym się w ramach Kampanii Walki z Głodem. Jej celem jest  uświadomienie społeczeństwu skutków niedożywienia zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz skali ubóstwa, które nie dotyczy wyłącznie krajów skrajnie ubogich, ale również Polski.

Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z największych problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny. Szczególnie narażone na negatywne skutki niedożywienia są dzieci oraz młodzież.

Kampania Walki z Głodem, którą prowadzi Polski Czerwony Krzyż ma także na celu edukację społeczeństwa z zakresu zdrowego odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez programy edukacyjne  prowadzone w szkołach.

Polski Czerwony Krzyż zachęca wszystkich do włączenia się w obchody Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem, który w naszym mieście będziemy w tym roku obchodzili 18 października. Pragniemy zwrócić uwagę, że marnując żywność przyczyniamy się do marnowania naszej planety. Niewiele osób zdaje sobie sprawę jakie są ekologiczne skutki tego zjawiska. Z doniesień prasowych wynika, że co roku w Polsce marnuje się tyle żywności, ile wystarczyłoby do nakarmienia wszystkich mieszkańców Warszawy przez 10 lat.

Zachęcamy szkoły i przedszkola do zorganizowania na terenie placówek w okresie od 1 do 20 października 2021 r. zbiórek żywności o długim  terminie ważności.  Wolontariusze PCK prowadzą w tym czasie zbiórki żywności w bydgoskich marketach. Zebrane dary  dostarczane są do siedziby PCK w Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 10 będą wydawane w dniu 18 października, a takze w kolejnych tygodniach rodzinom wielodzietnym oraz osobom znajdującym się w trudnych warunkach życiowo - bytowych.

Do współpracy w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem zapraszamy także firmy z naszego regionu. Dodatkowe informacje na temat akcji można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 52 322-55-68 oraz pisząc na adres bydgoszcz.pomocspecjalna@pck.pl 

 


Pliki do pobrania

wspieraj nas